Deze website, die wordt beheerd door COSMETIC WORKSHOP, is toegewijd aan het respecteren van de privacy van alle online gebruikers en erkent uw behoefte aan passende bescherming en beheer van alle persoonlijk identificeerbare informatie die u met ons deelt.

COSMETIC WORKSHOP garandeert dat zij uw gegevens alleen zal gebruiken om verzoeken en bestellingen onder de beste voorwaarden te verwerken.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het is onze bedoeling redelijke en passende maatregelen te nemen om de persoonlijke informatie die u met ons deelt, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De consument die foto's en/of video's (meningen, opmerkingen, presentatie, uitleg, van onze producten) deelt met COSMETIC WORKSHOP, aanvaardt de publicatie in de verschillende sociale netwerken van COSMETIC WORKSHOP, evenals in de website.]

In het geval dat COSMETIC WORKSHOP foto's en/of video's zou willen publiceren die niet met COSMETIC WORKSHOP zijn gedeeld, zullen wij om uw schriftelijke toestemming vragen.

U kunt op de site surfen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Uw persoonlijke identiteit blijft anoniem tijdens uw bezoek aan de site en wordt niet bekendgemaakt, tenzij u een speciale online-account hebt op de site waartoe u toegang hebt met een gebruikersnaam en wachtwoord.